Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ "ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ" ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η

Αρχικά συζητήσαμε με τα παιδιά για το σταυρόλεξο,
 • τι είναι ένα σταυρόλεξο
 • πως λύνεται
Κάποια παιδιά είχαν δει σταυρόλεξο από τους γονείς τους και έτσι η συζήτηση προχώρησε στο πως μπορούμε να λύσουμε το δικό μας σταυρόλεξο. 
Η φωτοτυπία περιελάμβανε από τη μία πλευρά τις λέξεις που αποτελούσαν και λύση του σταυρόλεξου με τις αντίστοιχες εικόνες, και από την άλλη το σταυρόλεξο, τα κενά άσπρα κουτάκια (όπως είπαν τα παιδιά) με τις εικόνες.


Είδαμε και λύσαμε όλοι μαζί ένα σταυρόλεξο. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για να εξηγήσουμε στα παιδιά το πως λύνουμε ένα σταυρόλεξο ήταν η εξής:
 1. Πρώτα βλέπουμε την εικόνα στο σταυρόλεξο και προσπαθούμε να "μαντέψουμε" τη λύση.
 2. Κοιτάμε δίπλα την αντίστοιχη εικόνα και εντοπίζουμε τη λέξη.
 3. Αντιγράφουμε τη λέξη στα κουτάκια, στο αντίστοιχο σημείο. 
 4. Σε κάθε κουτάκι ένα γράμμα.
Έπειτα περάσαμε στα τραπεζάκια για να λύσει ο καθένας μόνος του το δικό του σταυρόλεξο. 

 
  

    
 

 


 

                                        

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η

Έχοντας ως σημείο αναφοράς το σταυρόλεξο που έλυσε το κάθε παιδί, περάσαμε στον υπολογιστή. Σε ομάδες των δύο παιδιών τα παιδιά έπρεπε να λύσουν ένα σταυρόλεξο που έφτιαξε η Νηπιαγωγός με το λογισμικό Ηot Potatoes (JCross). Οι προς επίλυση λέξεις ήταν ίδιες με το σταυρόλεξο στη φωτοτυπία. Τώρα άλλαζε απλά η διαδικασία.
Δόθηκαν εξηγήσεις στα νήπια για τον χειρισμό του περιβάλλοντος εργασίας:
 1. Κάνω κλικ πάνω σε έναν αριθμό και ανοίγει η εικόνα.
 2. Βλέπω την εικόνα και μαντεύω τη λύση.
 3. Βλέπω στη φωτοτυπία μου την αντίστοιχη λέξη και την αντιγράφω στο άσπρο πλαίσιο πληκτρολογώντας τα γράμματα από το πληκτρολόγιο.
 4. Μπορώ να ελέγξω την απάντησή μου πατώντας το κουμπί "έλεγχος απάντησης" που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας.
 5. Εάν χρειαστεί ζητάω βοήθεια από το κουμπί "βοήθεια" στα δεξιά μου.
Τα παιδιά κάθησαν στον υπολογιστή σε ομάδες των δύο. Το σταυρόλεξο θα λύνονταν εναλλάξ από τα παιδιά και θα συνεργάζονταν όπου εκείνοι έκριναν απαραίτητο γεγονός που προώθησε τη συνεργατική μάθηση.

 
 

 

 
Όταν στο τέλος τσεκάριζαν τη βαθμολογία τους η χαρά τους ήταν μεγάλη!!!


 
Δεν υπάρχουν σχόλια: