Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

Στα πλαίσια της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή στο Νηπιαγωγείο θα μπορούσαμε την παραπάνω διαδικασία δανεισμού των βιβλίων να την οργανώσουμε και να τη δουλέψουμε ηλεκτρονικά.
Η νηπιαγωγός έχει τοποθετήσει δύο φακέλους στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή. Ο κάθε ένας από τους φακέλους έχει δημιουργηθεί με το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου της ΜS Office.  Στον πρώτο έχει οργανώσει τα βιβλία της βιβλιοθήκης που είναι προς δανεισμό. Δίπλα από τον τίτλο του κάθε βιβλίου μπορούμε να εισάγουμε και την εικόνα του εξώφυλλού του, έτσι ώστε να μπορεί το παιδί να ξεχωρίσει και να αναζητήσει το βιβλίο στην βιβλιοθήκη. Σε ένα μεταγενέστερο στάδιο που τα παιδιά θα μπορούν, χωρίς την εικόνα, να «διαβάζουν» τον τίτλο του βιβλίου, μπορούμε να την αφαιρέσουμε, και να προσθέσουμε περισσότερα γλωσσικά στοιχεία  δίπλα στους τίτλους του βιβλίου π.χ. συγγραφέα και τίτλο.
Στον δεύτερο φάκελο υπάρχει η παραπάνω καρτέλα δανεισμού, την οποία θα συμπληρώνουν κάθε φορά είτε οι υπεύθυνοι της βιβλιοθήκης, είτε το κάθε παιδί μόνο του.
Τα παιδιά αναζητούν και επιλέγουν από τον πρώτο φάκελο το βιβλίο που θέλουν να δανειστούν. Στη συνέχεια βρίσκουν το βιβλίο στη βιβλιοθήκη και το πηγαίνουν είτε στον υπεύθυνο δανεισμού, εάν ορίσουμε εβδομαδιαία υπεύθυνους, για να σημειώσει τον τίτλο, το ονομ/ μο του και την ημερομηνία, είτε το σημειώνουν μόνοι τους, εάν πρόκειται για ατομική δραστηριότητα, ανοίγοντας στον δεύτερο φάκελο την καρτέλα δανεισμού.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Έστω ο 1ος φάκελος που περιέχει τους τίτλους των βιβλίων με τα αντίστοιχα εξώφυλλα:

     Η ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ    
                   

     ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΙΚΡΑ ΛΥΚΑΚΙΑ


    ΠΙΝΟΚΙΟ                

                                      
   ΘΗΣΕΑΣ, ΔΑΙΔΑΛΟΣ & ΙΚΑΡΟΣ       Η ΠΟΥΠΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΡΛΟΤΑ      


Ο ΦΕΓΓΑΡΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ  
Η ΧΩΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ


ΠΟΙΟΣ ΕΚΑΝΕ ΠΙΠΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΙΣΙΠΗ    


  • ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΜΕ  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥΣ ΥΠΕΤΘΥΝΟΥΣ:
                                                                            
Τα παιδιά στον 1ο φάκελο βλέπουν τα εξώφυλλα και αποφασίζουν ποιο βιβλίο θα δανειστούν. Πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη και το αναζητούν. Επιστρέφουν και πάλι στο υπολογιστή μαζί με το βιβλίο. Οι υπεύθυνοι εκεί ανοίγουν στον 2ο φάκελο την καρτέλα δανεισμού και σημειώνουν τα αντίστοιχα πεδία.

Καρτέλα δανεισμού


Ημερομηνία: ............................................................Ονοματεπώνυμο παιδιού


Τίτλος βιβλίου

 


  • ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ:
Τα παιδιά στον 1ο φάκελο βλέπουν τα εξώφυλλα και αποφασίζουν ποιο βιβλίο θα δανειστούν. Πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη και το αναζητούν. Επιστρέφουν και πάλι στο υπολογιστή μαζί με το βιβλίο. Ανοίγουν στον 2ο φάκελο την καρτέλα δανεισμού και σημειώνουν τα αντίστοιχα πεδία.

Καρτέλα δανεισμού

                                                                                                             
Ονομ/μο παιδιού: ....................................................

Τίτλος βιβλίου

 ΗμερομηνίαΔείτε όλο το κείμενο σχετικά με τα εξής άρθρα για τη δανειστική βιβλιοθήκη
  • Ενημέρωση γονέων
  • παράρτημα με φύλλα εργασίας
  • Σημείωση
  • Δανειστική βιβλιοθήκη με τη χρήση των ΤΠΕ
στο http://tsirimpasi.webnode.com/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%20%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B7/

Δεν υπάρχουν σχόλια: