Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΩΟΤΟΚΩΝ

ΩΟΤΟΚΑΗ λέξη ωά σημαίνει αυγά και τα ωοτόκα ζώα είναι αυτά που γεννούν αυγά αντί για μωρά που γεννούν τα θηλαστικά. Ωοτόκα ζώα είναι: 
  • Τα πτηνά (όλα γεννούν αυγά). 
  • Τα ψάρια. Τα ψάρια μπορεί να είναι ωοτόκα ή ωοζωοτόκα ή απλώς ζωοτόκα. Τα περισσότερα είδη είναι ωοτόκα, δηλαδή ρίχνουν τα αυγά τους στο νερό πριν ή μετά τη γονιμοποίηση. Τα ωοζωοτόκα είδη είναι λιγότερα και τα αυγά τους γονιμοποιούνται πάντα μέσα στο σώμα της μητέρας, όπου παραμένουν εκεί μέχρι την εκκόλαψή τους. Στα ωοτόκα η γονιμοποίηση είναι εξωτερική ή εσωτερική. Κατά την εξωτερική γονιμοποίηση τα άτομα των δύο φύλων συγκεντρώνονται κατά πολυάριθμες ομάδες σε ορισμένα μέρη, τα οποία είναι κατάλληλα για την ωοτοκία και την αναπαραγωγή. Κατόπιν αποβάλλουν τα αβγά και το σπέρμα, τα οποία έρχονται σε επαφή μέσα στο νερό. Στην εσωτερική γονιμοποίηση γίνεται σύζευξη των ψαριών ανά δύο και το σπέρμα χωρίς να έρθει σ' επαφή με το νερό, μπαίνει μέσα στο γεννητικό πόρο του θηλυκού, μ' ένα ειδικό όργανο (ένα είδος σωλήνα) που ονομάζεται γονοπόδιο) που κατέχει το αρσενικό. Τα αυγά αφού γονιμοποιηθούν εκκολάπτονται μέσα στο σώμα της θηλυκής και τις πρώτες μέρες τρέφονται με τον λεκιθικό σάκο. Στη συνέχεια εγκαταλείπουν το σώμα της θηλυκής. 
  • Τα ερπετά. Τα περισσότερα είδη ερπετών είναι ωοτόκα (γεννούν αυγά). Τα αυγά των ερπετών έχουν σκληρό, αδιαφανές προστατευτικό κάλυμμα που προστατεύει το έμβρυο, εμποδίζοντας την υγρασία να διαφύγει από το εσωτερικό προς τα έξω και εναποτίθενται σε στερεές επιφάνειες. Ορισμένα είδη φιδιών είναι σε θέση να γεννήσουν ζωντανά μικρά (κροταλίας, οχιά, ανακόντα κ.ά.) Αυτό επιτυγχάνεται είτε με ωοζωοτοκία (κατακράτηση αυγών) ή ζωοτοκία (γέννηση απογόνων χωρίς την ανάπτυξη των αυγών με αποθέματα ασβεστίου. Δείτε τις κατηγορίες και την ταξινόμηση των ερπετών εδώ.
  • Τα αμφίβια. Τα αμφίβια έχουν αυγά χωρίς κάλυμμα, περιβεβλημένα από διαφανή γέλη (πηκτή γλοιώδη ουσία - ζελέ) και εναποτίθενται στο νερό, ή, ανάλογα με το είδος, σε πολύ υγρές επιφάνειες εκτός νερού.
Μερικά είδη ερπετών και αμφιβίων δεν γεννούν τα αυγά τους, αλλά τα κρατούν μέσα στο σώμα τους μέχρι να αναπτυχθούν τα έμβρυα και να εκκολαφθούν εσωτερικά, γεννώντας έτσι απευθείας μικρά. Τα είδη αυτά ονομάζονται ζωοτόκα.

Πηγή:
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%AC
http://www.parnitha-np.gr/erpeta_new.htm
http://www.parnitha-np.gr/amfivia_new.htm
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%99%CF%87%CE%B8%CF%8D%CE%B5%CF%82

Σημείωση: ο διαχωρισμός των ωοτόκων στο παραπάνω σχέδιο δεν υποδηλώνει συστηματικό  διαχωρισμό σε Κλάση, Υποκλάση, Υπερτάξη, Τάξη, Υποτάξη, Οικογένεια. Είναι σχέδιο για λόγους που εξυπηρετούν τις ανάγκες μιας τάξης Νηπιαγωγείου. 
π.χ.
Υπερτάξη: Αρχοσαύρια (Archosauria) Τάξη: Κροκοδείλια (Crocodilia)
  • Οικογένεια: Αλλιγατορίδαι (Alligatoridae) 
  • Οικογένεια: Κροκοδειλίδαι (Crocodylidae) 
  • Οικογένεια: Γαβιαλίδαι (Gavialidae)

Δεν υπάρχουν σχόλια: