Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2012

Ο ΑΕΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ 5 ΜΑΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

ΑΕΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση)


Αέρας και αισθήσεις
Γνωριμία με τις πέντε μας αισθήσεις


Η γνωριμία των παιδιών με τις ιδιότητες του αέρα μας μετέφερε στη γνωριμία με τις αισθήσεις μας, μιας και τις χρησιμοποιήσαμε.
Ακούστηκαν λέξεις όπως:
 •  Ακούμε
 • Αισθανόμαστε
 • Νιώθουμε
 • Βλέπουμε
 • Μυρίζουμε
Οι παραπάνω λέξεις ήταν αρκετές για να γνωρίσουμε τις πέντε αισθήσεις μας, να συνειδητοποιήσουμε ότι οι αισθήσεις μας βοηθούν να αντιλαμβανόμαστε το εξωτερικό περιβάλλον, να ονομάσουμε και να περιγράψουμε τα αισθητήρια όργανα και τις αισθήσεις.

Οι πέντε αισθήσεις
 • Όραση 
 • Ακοή
 • Γεύση 
 • Αφή
 • Όσφρηση
Τα αισθητήρια όργανα
 • Μάτι
 • Αυτί
 • Γλώσσα
 • Χέρι
 • Μύτη
Ρήματα:
 • Βλέπω
 • Ακούω
 • Γεύομαι
 • Αγγίζω- Νιώθω
 • Μυρίζω

Συμπεράσματα:
 • Τον αέρα δεν τον βλέπω
 • Τον αέρα τον ακούω
 • Ο αέρας δεν έχει γεύση
 • Τον αέρα τον αγγίζω
 • Τον αέρα δεν μυρίζω.


Δεν υπάρχουν σχόλια: