Κυριακή, 8 Ιουνίου 2014

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Στη δράση μας αυτή προσκλήθηκε και η κοινότητα του χωριού μας, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, αλλά και συνεργασίας με σκοπό την από κοινού δράση μας για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: