Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2013

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΓΙΑ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ


Την εβδομάδα που μας πέρασε λύσαμε το έντυπο σταυρόλεξο για τα φρούτα. Από τα αριστερά του φύλλου εργασίας υπάρχει η ονομασία του καθέ φρούτου μαζί με την εικόνα του που λειτουργεί ως πίνακας αναφοράς


Δεν υπάρχουν σχόλια: