Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ

Έντυπο σταυρόλεξο που αφορά στη θάλασσα. 
Όπως πάντα τις προς επίλυση λέξεις του, συνοδεύουν εικόνες με τις αντίστοιχες λέξεις. Τα παιδιά βλέπουν την λέξη που θέλουν να λύσουν στο σταυρόλεξο και την "διαβάζουν" από την εικόνα, έπειτα εντοπίζουν την λέξη που θα αντιγράψουν στην αριστερή πλευρά με την βοήθεια της εικόνας που υπάρχει δίπλα. 
Δεν υπάρχουν σχόλια: